Akreditovaný kriminálny profilista Štefan Sojka je NLP tréner, zaoberajúci sa profilovaním správania metódou AIR a HTR, špecialista na reč tela, výrazy tváre a spôsoby ako úspešne reagovať na verbálne a neverbálne prejavy v komunikácii.

Úspešne absolvoval všetky civilne dostupné  tréningy, ktoré slúžia na identifikáciu emócií a výrazov tváre  (Paul Ekman Group, Humintell, a ďalšie) .

Už viac ako 7 rokov hľadá spôsoby ako uľahčiť vytváranie  medziľudských vzťahov lepším pochopením neverbálnej komunikácie a emocionálnych prejavov, ktoré im predchádzajú. V súčasnosti sa špecializuje na adaptáciu obranno-bezpečnostných psychologických techník.

Venuje sa tiež zvládaniu a menežovaniu profesionálneho prvého dojmu (First Contact Management) a komunikačných prvkov, ktoré s prvým dojmom úzko súvisia.

  • NLP
  • Body Language
  • Behavior Engineering

VZDELANIE

STIAHNITE SI MÔJ ŽIVOTOPIS